Θεοφάνης Γιώτης

Θεοφάνης Γιώτης

Speaker | Agile Coach | Chief Story Teller | Instructor | Consultant

Ο Θεοφάνης Γιώτης διαχειρίζεται projects και programs στην περιοχή της ΕΜΕΑ από το 1987 και έχει 34 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στo Project, Program & Portfolio Management, στα Οικονομικά, το Management και τις ΤΠΕ. Είναι Thought Leader, Chief Storyteller, Agile Coach, Instructor, Consultant, Συγγραφέας, Trainer, Entrepreneur και Senior Project/Program Manager.

Ως επιχειρηματίας, σύμβουλος, διεθνής ομιλητής και εκπαιδευτής, ο Θεοφάνης έχει εργαστεί σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα στην περιοχή EMEA. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ITEC-CONSULTING (12PM Consulting) από το 1988, πρώτος Πρόεδρος του The Greek Chapter of Project Management Institute (PMI-GREECE) 2005-2014, Αντιπρόεδρος της PMI-GREECE 2017-2019, Πρόεδρος PMI-GREECE 2020- 2021 και Leader Scrum Alliance, Ελληνική Ομάδα Χρηστών από το 2014. Από το 2007 ο Θεοφάνης διδάσκει Agile, Project, Program and Portfolio Management σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τέσσερα πανεπιστήμια ως Επίκουρος Καθηγητής.