Χρήστος Ράδος

Χρήστος Ράδος

Managing Partner, RACE Consulting Engineers LP

Ο Χρήστος Ράδος δραστηριοποιείται στην βιομηχανία των επαγγελματικών υπηρεσιών μηχανικού. Ηγείται της Race, μιας ανεξάρτητης εταιρείας σχεδιασμού και μηχανικής μεγάλων έργων υποδομής. Ως επικεφαλής της εταιρείας, σχεδιάζει και χτίζει τις ομάδες και το σύστημα για να κάνει τη δημιουργία αξίας πραγματικότητα στην Race και στους πελάτες της. Ο Χρήστος εστιάζει κυρίως στον τομέα διακυβέρνησης της εταιρείας και στις βασικές στρατηγικές πρωτοβουλίες. Εκτός από το σχεδιασμό της στρατηγικής της Race, συμμετέχει και σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων έργων (SPVs). Ως έμπειρος μηχανικός και θιασώτης του Scrumban, αναγνωρίζει ότι η επιτυχία είναι προϊόν γρήγορων επαναλήψεων. Ο Χρήστος έχει μια Δαρβίνεια προσέγγιση στο corporate και project finance, είναι βαθιά αφοσιωμένος στη δημιουργία αξίας και προτιμά να βλέπει τον εαυτό του ως αρχιτέκτονα μεγάλων και σύνθετων συστημάτων υποδομών. Από τα τέλη της δεκαετίας του '90, έχει ασχοληθεί και ηγηθεί από διάφορες εκτελεστικές θέσεις τις φάσεις σχεδιασμού και μηχανικής για μια σειρά μεγάλων έργων υποδομής για τον τομέα των μεταφορών, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 18 δις Ευρώ. Ο Χρήστος έχει σπουδάσει μηχανικός έργων υποδομής, χρηματοοικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του INSEAD και του Wharton, ενώ είναι κάτοχος πολλών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο χώρο της Διοίκησης Έργων.