Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

08.30 - 09.00

Προσέλευση - Εγγραφές

09.00 - 09.30

Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

 • Αγγελική Κορρέ, Senior Editor/ Conference Producer, Boussias Communications
 • Γιάννης Αργυράκος, Διευθυντής, OTEAcademy
 • Γιώργος Διακονικολάου, PhD, PMP, Επιστημονικός Σύμβουλος Συνεδρίου
1η Ενότητα | Ο ρόλος και η συνεισφορά του PMO στη διοίκηση του χαρτοφυλακίου έργων
09.30 - 10.30
Keynote Speaker

"Leading Successful PMOs How to build the best PMO for your business and keep it relevant to your business"

Ως PMO leader, και έχοντας στο ενεργητικό του την ανάπτυξη πέντε "greenfield" PMOs τα τελευταία 12 χρόνια, ο Peter Taylor ξέρει από πρώτο χέρι ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετικά ικανοποιητική εμπειρία. Δεν είναι όμως εύκολο να βρει κανείς τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα έργα και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Η παρουσίαση αυτή έχει να κάνει με την επιτυχημένη ηγεσία ενός PMO (οτιδήποτε και αν καταλαβαίνει κανείς από τα τρία αυτά γράμματα) προκειμένου να παραδίδονται καλύτερα έργα, καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων στους πελάτες αυτών των έργων και στον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμβαλλόντων project managers τόσο από επαγγελματικής όσο και από επιχειρηματικής άποψης.

Με βάση τις έρευνες για τα δύο βιβλία του Peter Taylor - "Leading Successful PMOs" και '"Delivering Successful PMOs", στη διάρκεια της παρουσίασης θα αναλυθούν οι βασικές αποτυχίες και αδυναμίες πολλών PMOs leaders, θα εξεταστεί τι θα έπρεπε να κάνουν προκειμένου να είναι επιτυχημένοι και θα δοθούν στους συμμετέχοντες οδηγίες μέσω του "Balanced PMO" σχεδίου που ο ίδιος ο Peter έχει αναπτύξει. Ακόμα, ο Peter θα δώσει πρακτικές συμβουλές που διασφαλίζουν ότι ένα PMO μπορεί να παραμείνει συναφές με το επιχειρείν, με το "Sustain Your PMO: Nine Easy Lessons".

Θα μάθετε περισσότερα για τα είδη του PMO που μπορούν να υιοθετηθούν και για τους τρόπους λειτουργίας και διαχείρισής τους και στο τέλος αυτής της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα μπορούν καλύτερα να:

 • Κατανοήσουν τη σημασία και το σκοπό ενός επιτυχημένου PMO καθώς και τι είδους ηγέτη απαιτεί ένα επιτυχημένο PMO
 • Εκτιμήσουν τους πέντε βασικούς τύπους PMO και να αναγνωρίσουν τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας και να κατανοήσουν την αξία της δημιουργίας ενός ισορροπημένου PMO.
 • Πιάσουν τον "παλμό του PMO" και να εντοπίσουν περιοχές που χρήζουν βελτίωσης ή που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα - έχοντας κατά νου ότι το PMO πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς και παράλληλα με την επιχείρηση που υποστηρίζει.
 • Να εξετάσουν το επίπεδο της στρατηγικής δέσμευσης στο πλαίσιο του οργανισμού τους, καθώς και να εκτιμήσουν μερικές από τις βασικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή δραστηριότητα την υλοποίησης έργων.
  Peter Taylor, PMO expert, συγγραφέας "The Lazy Project Manager"
10.30 - 11.00

Διάλειμμα - Καφές

11.00 - 11.50
Keynote Speaker

"The role of the PMO in the Iron Triangle of Portfolio Management"

Μπορεί να γνωρίζετε το "Iron Triangle of Project Management", αλλά ξέρατε ότι υπάρχει επίσης και ένας τριπλός περιορισμός ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί στη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Έργων; Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα ή τη φύση του χαρτοφυλακίου, πάντα θα βρίσκεστε αντιμέτωποι με τρεις περιορισμούς που θα πρέπει να συνυπολογίσετε και να εξισορροπήσετε για την αποτελεσματική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου έργων: τα 3Rs του Portfolio Management -Risk, Resources & Return. Η διαχείριση αυτών των τριών αλληλοεξαρτώμενων μεταβλητών μπορεί να είναι μία δύσκολη υπόθεση, αλλά ευτυχώς σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το Porfolio Management Office.

Μέσα από μία "προκλητική" προσέγγιση, η Marisa θα μοιραστεί πρακτικές συμβουλές και tips και θα δείξει πώς ένα PMO μπορεί να προσθέσει αξία στη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου των έργων, διασφαλίζοντας ότι τα έργα ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές επιδιώξεις και ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ιεράρχησης, καθώς και παρέχοντας ορατότητα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση αλλά και την υγεία του χαρτοφυλακίου έργων. Στην παρουσίαση της η Marisa θα "προκαλέσει" τους συνέδρους να αρχίσουν να σκέφτονται έξω από τα όρια του τριγώνου.

  Marisa Silva, "the Lucky PM", Senior Consultant, Wellingtone Project Management
2η Ενότητα | Στρατηγικές και προσεγγίσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων που προσθέτουν αξία
11.50 - 12.50
Keynote Speaker

"Agile Portfolio Management"

Ένα project portfolio πρέπει να παρέχει μία τέλεια και πλήρη εικόνα από το Όραμα μέχρι τη Στρατηγική και μέχρι την παράδοση αποτελεσμάτων, όλα μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα και συγχρονισμένα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον οργανισμό. Σε αυτό το session, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα από την εμπειρία του Alex, θα εξετάσουμε τι είναι αυτό που προσθέτει το Agile Portfolio Management (Agile PfM) στις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργου.
Πιο συγκεκριμένα:

 • Planning: τα παραδοσιακά portfolios χτίζονται συνήθως γύρω από ένα ετήσιο κύκλο προϋπολογισμού και συχνά είναι σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολο να ενσωματωθεί ενώ συχνά οι εκτιμήσεις είναι τελικά μη ρεαλιστικές όταν έρχεται η ώρα να δοκιμαστούν. Το AgilePfM παρέχει μία πολύ περισσότερο ευέλικτη και responsive προσέγγιση στον σχεδιασμό, διασφαλίζοντας ότι νέες επιχειρηματικές ανάγκες και επιδιώξεις θα μπορούν να καλυφθούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα.
 • Reporting: το παραδοσιακό portfolio reporting επικεντρώνεται στην επισήμανση της απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, αγνοώντας παράλληλα τη σύγχρονη συνάφεια και την αξία μίας πρωτοβουλίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λήψη λανθασμένων αποφάσεων και εκτέλεση εργασιών που δεν είναι πια απαραίτητες. Το Agile PfM επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της παροχής αξίας έναντι στρατηγικών αποτελεσμάτων.

Το Agile PfM μπορεί να μεταμορφώσει τα χαρτοφυλάκια από μία κομψή αλλά "παγωμένη" φωτογραφία σε μία δυναμική, διαδραστική εμπειρία με τους βασικούς παίκτες στη θέση του οδηγού. Δηλαδή τους επιχειρηματικούς ηγέτες που κατανοούν πού και από που θέλουν να πάνε με βάση τη στρατηγική και είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο αποτελεσματική διαδρομή με βάση τις πλέον ενημερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  Alex Clark, Programme/Portfolio Director & pragmatic agile evangelist
12.50 - 13.50

Διάλειμμα - Γεύμα

13.50 - 14.40
Keynote Speaker

"Choosing the right projects and driving the right performance to realise strategic goals"

Στην παρουσίαση της η Susie θα μοιραστεί ιστορίες και case studies καθώς και πρακτικές συμβουλές σχετικά με:

  1. προσεγγίσεις και παγίδες στον προσδιορισμό των βέλτιστων έργων που θα οδηγήσουν στην επιτυχή υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής
  2. Δείκτες μέτρησης της επιτυχίας και τρόποι άρσης των εμποδίων για την επιτυχή παράδοση έργων αλλά και για την αναγνώριση του πότε είναι απαραίτητη η παρέμβαση για την επίτευξη της "σωστής αποδοτικότητας"
  3. Τρόποι ανάπτυξης της σωστής σύνδεσης ανάμεσα στην ιδέα και τη στρατηγική και οι προκλήσεις γύρω από αυτή την προσπάθεια.

Takeaways

  1. Πρακτικές συμβουλές για την εξισορρόπηση του project portfolio
  2. Εργαλεία και τεχνικές για τη λήψη των σωστών αποφάσεων για την παράδοση των σωστών αλλαγών που απαιτούνται από την εταιρική στρατηγική
  3. Γνώσεις και insights από την υλοποίηση επιτυχημένων έργων σε διάφορους τομείς.
  Susie Palmer-Trew, Head of Portfolio, Transformation and Change
14.40 - 15.00

"Implementing Organizational Strategy via PMI's Standard for Portfolio Management"

  Πάνος Χατζηπάνος, Πρόεδρος, American Society of Civil Engineers-Hellenic Section & Project Management Institute-Greece
15.00 - 15.30

Διάλειμμα - καφές

3η Ενότητα | Portfolio Management στο ελληνικό επιχειρείν
15.30 - 15.50

"A Journey to the Program Management World"

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε από έναν υποψήφιο φοιτητή ότι σκοπεύει να γίνει Project Manager; Και πόσο συνηθισμένο είναι να τον ακούσουμε να λέει ότι θα γίνει Program Manager; Και τι σημαίνει Program και Program Manager; Ο Φ. Σάλλας, μέσα από την προσωπική του εμπειρία και γνώση, θα προσπαθήσει να μας "ξεναγήσει" στο χώρο αυτό και στην καθημερινότητα ενός Program Manager.

  Φώτης Σάλλας, PgMP, PMP, PMI-ACP, CFA, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
15.50 - 16.50
Panel discussion

Έμπειροι Project Managers ελληνικών επιχειρήσεων μοιράζονται εμπειρίες, απόψεις αλλά και τη στρατηγική του οργανισμού τους για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων.

Συμμετέχουν οι:

 • Σωτήρης Σπανός, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Μεγάλων Πελατών, ΟΤΕ
 • Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Υπηρεσιών Υποστήριξης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 • Γιώργος Αλεξόπουλος, Project Management Officer, Encode
 • Τάνια Παπαδοπούλου, Head of Strategy & PMO, Ergon Insurance Company

Συντονίζει ο

  Γιώργος Διακονικολάου, PhD, PMP, Επιστημονικός Σύμβουλος Συνεδρίου
16.50 - 17.00

Συμπεράσματα - Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.

 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team