Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

10/07: Pre-conference Workshops: OTEAcademy, Αίθουσα Σ010 11/07: Conference: Αμφιθέατρο OTEAcademy

Ταυτότητα του συνεδρίου

Το κλειδί για την επιτυχία του σύγχρονου Project Management, καθώς και για την ευθυγράμμιση του με τις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού κόσμου, είναι η ανάπτυξη προσαρμοστικότητας και αντίστοιχης νοοτροπίας (mindset). Μία νοοτροπία που θα εστιάζει στον κάθε πελάτη, στην κάθε ομάδα έργου και όλους τους εμπλεκόμενους, στην επιχείρηση και στο ευρύτερο περιβάλλον με ένα ολιστικό και συστημικό τρόπο. Από μόνη της, ωστόσο, η προσαρμοστικότητα δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία ενός έργου, όπως ακριβώς δεν διασφαλίζει την επιτυχία οποιαδήποτε μεθοδολογία. Η κατάλληλη νοοτροπία θα πρέπει να συνδυάζεται με αντίστοιχους τρόπους εργασίας σε επίπεδο προσεγγίσεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και πρακτικών.

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR